Barracks Open Days

The PLA Hong Kong Garrison

Saturday, 8 July 2017052D Destroyer 175 Yinchuan052C Destroyer 152 Jinan054A Frigate 538 Yantai056 Frigate 596 Huizhou


Nanjiao 85


Nanjiao 86


Nantuo 169Nantuo 168


074 Landing Craft 7594


074 Landing Craft 3357Monday, 24 July 2017